เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เตโชเทค จำกัด ซึ่งประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าแฟชั่น และ เครื่องสำอางทุกประเภท และจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อ “ELLACosmetics” รวมถึง สินค้า แฮร์พีชผมเปีย “Ellahair” และ ขาตาแม่เหล็ก “ELLALash” ได้คำนึงถึงมาตราการปกป้องข้อมูลในทุกรูปแบบที่บริษัทจำกัด ฯ มีในครอบครองทั้งหมดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ELLACosmetics ของบริษัทจำกัด ฯ เท่านั้น

บริษัทจำกัด ฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ELLACosmetics ในฐานะเจ้าของข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทจำกัด ฯ เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภทวัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลมอบให้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจำกัด ฯ ขณะที่ลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ ELLACosmetics ซึ่งรวมถึงข้อมูล Facebook และ/หรือ Instagram ของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่ [email protected] 

ข้อมูลที่เรารวบรวม

แหล่งข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากคุณโดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่คุณอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง :

 • เว็บไซต์ ELLACosmetics
 • Facebook
 • Instagram
 • Line
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ)

ประเภทของข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ที่อยู่อีเมล
 • ที่อยู่จริง
 • หมายเลขโทรศัพท์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ดังต่อไปนี้ :

 • ในขณะที่คุณกรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานเป็นสมาชิกของ ELLACosmetics หรือดูแลปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกของคุณ
 • การเลือกลงทะเบียนบัญชีสมาชิก ELLACosmetics โดยให้เชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิก Facebook หรือ/และ Instagram ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์จากบัญชีสมาชิก Facebook หรือ/และ Instagram เฉพาะส่วนที่คุณเปิดเผยแก่สาธารณะ โปรดทราบว่าเราไม่ได้จัดเก็บหรือรับรู้รหัสผ่านเข้าบัญชีสมาชิก Facebook หรือ/และ Instagram ของคุณในระบบข้อมูลของเราแต่อย่างใด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รายละเอียด คำบรรยายสินค้าหรือบริการ รูปภาพ ที่ผู้ขายได้ให้หรือปรากฏบนเว็บไซต์ของ ELLACosmetics
 • ข้อมูลการสนทนาหรือข้อความระหว่างผู้ใช้งานที่ปรากฏในระบบสนทนา (Inbox Facebook)

ในบางกรณีเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการโฆษณาที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่นคุกกี้ ที่จะติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณเป็นช่วง ๆ ไป โดยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับ อาจถูกใช้เพื่อปรับการเสนอโฆษณาที่เหมาะสมตรงกับความสนใจหรือคุณลักษณะเฉพาะตัว

อย่างไรก็ดี คุณสามารถควบคุมจัดการที่เกี่ยวกับโฆษณาและการวิเคราะห์ที่นำเสนอโดย Google ได้ ซึ่งการจัดการ เปลี่ยนแปลงหรืออัปเกรดเบราว์เซอร์ของคุณหรือการลบคุกกี้ออกจากระบบดังกล่าวอาจต้องทำผ่านวิธีการเลือกไม่รับ (opt-out) อีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งการต่อสัญญาณที่ไม่ได้ติดตามบนเบราว์เซอร์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา

สำหรับการควบคุมจัดการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณ โปรดตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ที่ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณนำเสนอเช่นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับตัวระบุอุปกรณ์และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์อุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณ 

ลิงค์ของบุคคลที่สาม

 • เว็บไซต์ของ ELLACosmetics อาจมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอย่างละเอียดก่อน การนำเสนอลิงก์ของบุคคลที่สามนั้น มีไว้เพื่อความสะดวกที่ผู้ใช้บริการของเราสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อบางอย่าง โดยบุคคลที่สามนั้นไม่ได้ให้หรือแชร์ข้อมูลใด ๆ ของคุณกับเราแต่อย่างไร ดังนั้นเราไม่มีความรับผิดชอบต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างไร

เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเฉพาะด้วยความยินยอมโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราจะใช้และเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล วิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจของเรา
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เราใช้หรือวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายเพื่อการป้องกันที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมต่าง ๆ 
 • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจบางอย่างของเราให้แก่คุณ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ และการสื่อสารทางการตลาด
 • เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาที่คุณพบเห็นบนเว็บไซต์ของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตและที่อื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานของรัฐ
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ตราบเท่าที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเราหรือตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งโดยปกติเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากนับตั้งแต่เมื่อมีการปิดหรือลบบัญชีผู้สมาชิกหรือตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว เราจะลบหรือลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา

อย่างไรก็ดี คุณอาจใช้สิทธิเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณที่จะขอลบหรือทำลายข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเราได้ โดยทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเราที่อีเมล์ [email protected] หรือตามที่อยู่ของ สำนักงานใหญ่ของบริษัทจำกัด ฯ ด้านล่าง 

การปรับปรุงและแก้ไขนโยบายนี้

บริษัทจำกัด เตโชเทค ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบบางส่วนของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โปรดติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนหน้าเว็บไซต์ของ ELLACosmetics

การที่คุณใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าคุณได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับเงื่อนไขไม่เฉพาะแต่เพียงบางส่วน แต่ทั้งหมด 


นโยบายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

นโยบายการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า

สินค้าทั้งหมดที่ขายในเว็ปไซต์ www.ELLACosmetics.co มีเงื่อนไขในการเปลี่ยน-คืนสินค้าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

 1. สินค้าที่ซื้อในราคาปรกติสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า (ขึ้นอยู่กับสินค้าในคลังสินค้าคงเหลือในขณะนั้น)
 2. เงื่อนไขในการ เปลี่ยน – คืน สินค้า
  1. กรณีสินค้าที่มีเสียหาย ​มีสภาพชำรุด ​หรือมีตำหนิที่เกิดจากการผลิตหรือทางผู้จำหน่าย
  2. กรณีสินค้าเกิดความผิดพลาดจากการจัดส่งที่ต่างไปจากคำสั่งซื้อ ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับขนาด สี รุ่น ที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ
  3. กรณีสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ตามเงื่อนไขของทางร้าน ELLACosmetics
   • สินค้าโปรโมชั่น สินค้าลดราคา ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
   • สินค้าที่ผ่านผ่านการใช้งานแล้ว
   • สินค้าที่ชำรุด เสียหาย หรือ มีข้อพกพร่องที่ไม่ได้เกิดจากการผลิตหรือทางผู้จำหน่าย
  4. กรณีลูกค้าเปลี่ยนสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน ทางผู้จำหน่ายต้องขออนุญาตตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้าก่อน จากนั้นจะดำเนินการแจ้งลูกค้าเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้าต่อไป
  5. สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีป้ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ อยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน
  1. กรณีสินค้าเสียหาย มีตำหนิ หรือมีข้อผิดพลาดจากทางผู้จำหน่าย ได้รับสินค้านอกเหนือจากคำสั่งซื้อของลูกค้า ทางผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนให้กับลูกค้า
  2. กรณีอื่น ๆ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อคืน–เปลี่ยน
 4. ขั้นตอนการเปลี่ยน – คืนสินค้า
  1. ช่องทางการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถทำได้โดย
   • ติดต่อทางร้าน ELLACosmetics เพื่อ เปลี่ยน – คืน สินค้า ได้ที่ Line @ELLACo หรือ inbox ที่ Facebook Page ELLACosmetics 
  2. การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า จะต้องมีการแจ้งแอดมินก่อนทุกครั้ง
  3. สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน-คืนภายใน 7 วันทำการ
 5. บริษัทจำกัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทจำกัดฯ กำหนดเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

 1. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากทางร้านไปสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
 2. เงื่อนไขในการขอคืนเงิน
  1. กรณีสินค้าที่มีเสียหาย ​มีสภาพชำรุด ​หรือมีตำหนิที่เกิดจากการผลิตหรือทางผู้จำหน่าย
  2. กรณีสินค้าเกิดความผิดพลาดจากการจัดส่งที่ต่างไปจากคำสั่งซื้อ ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับขนาด สี รุ่น ที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ
  3. กรณีที่ผู้จำหน่ายไม่สามารถนำสินค้า มาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อได้
  4. ในกรณีที่เกิดความล่าช้าจากการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าภายใน 30 วันทำการ ทางลูกค้าสามารถติดต่อ​แจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน​ (Refund)
 3. เงื่อนไขและวิธิปฏิบัติการคืนเงิน
  1. กรณีที่ผู้จำหน่ายไม่สามารถนำสินค้า มาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อได้
  2. ร้าน ELLACosmetics ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขในการคืนเงินให้กับลูกค้า โดยการคืนเงินขึ้นอยู่กับดุจยพินิจของผู้จำหน่ายในทุกกรณี
  3. กรณีการขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินกับทางผู้จำหน่ายก่อน โดยติดต่อมาที่ผู้จำหน่ายโดย แจ้งข้อมูลเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล เลขบัญชี และหลักฐานในการสั่งซื้อ เช่น เลขที่คำสั่งซื้อ หลักฐานการชำระเงิน เพื่อให้ทางบริษัทจำกัดฯ ดำเนินเรื่องการทำจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า โดยมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ และทางผู้จำหน่าย จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบ เมื่อคำขอร้องคืนเงินของลูกค้าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
 4. ช่องทางการขอคืนเงินสามารถทำได้โดย
 5. ติดต่อทางร้าน ELLACosmetics เพื่อ เปลี่ยน – คืน สินค้า ได้ที่ Line @ELLACo หรือ inbox ที่ Facebook Page ELLACosmetics

** ร้าน ELLACosmetics ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

นโยบายการส่งสินค้า

 1. ร้านค้าออนไลน์มีบริการจัดส่งสินค้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
  โดยทางร้านค้าจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าจะได้รับอีเมลตอบกลับหลังจากการทำการชำระเงินเสร็จสิ้น ทางร้านจะมีการจัดส่งสินค้า และจะมีการแจ้งเลขพัสดุทางเว็บไซต์ในหน้าประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้
 2. ระยะเวลาการจัดส่ง
  ทางร้านจะมีการตัดยอดการชำระเงินเพื่อจัดส่งสินค้าภายใน 10.00 น. ของทุกวัน และจะจัดส่งสินค้า ภายในเวลา 16.00 น.ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-3 วัน (ไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ถ้าชำระเงินหลังจาก 10.00 น. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าไปในวันถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 3. ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
  ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อสินค้า ทางร้านจะคิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม 50 บาทต่อคำสั่งซื้อ และจะจัดส่งฟรีเมื่อทำการสั่งซื้อตามโปรโมชั่นแต่ละช่วง โดยทางร้านค้าจะรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด
 4. สถานการณ์จัดส่งสินค้า
  สถานการณ์จัดส่งสินค้า
  • ติดต่อทางร้าน ELLACosmetics เพื่อ เปลี่ยน – คืน สินค้า ได้ที่ Line @ELLACo หรือ inbox ที่ Facebook Page ELLACosmetics